(annons)

Europeiska Turism & Transportinstitutet

För bra utbildning inom
transport- och turismnäringen

Herrgårdsallén 2, 730 30 Kolsva, tel. 0221 - 175 00
Här hittar du några få alerta bussbolag i Västerbotten.
Bussbolag med understruken text har egen hemsida.
Busspoolen i Västerbotten AB, Lycksele ,tel. 0950 - 388 51

Conferece Buss AB, Vännäsby, tel. 0935 - 210 65

Doro-Resor, Umeå, tel. 090 - 14 66 90

Norsjöbuss AB, Norsjö, tel. 0918 - 314 50