(annons)

Europeiska Turism & Transportinstitutet

För bra utbildning inom
transport- och turismnäringen

Herrgårdsallén 2, 730 30 Kolsva, tel. 0221 - 175 00
Här hittar du några alerta bussbolag i Södermanland.
Bussbolag med understruken text har egen hemsida.
EGE-Trafiken AB, Katrineholm, 0150-164 60

Forssjö Buss AB, Katrineholm, 0150-391 71

Hölö Trafik AB, Hölö, tel. 08 - 551 571 01

Julita Buss AB, 640 25 Julita, 0150-915 90

Resekompaniet AB, 632 20 Eskilstuna, tel. 016 -51 01 51

Stures Bussar, Nyköping, tel. 0155 - 28 91 00