Notiser & en smula skvaller...

Vi tar tacksamt emot nyheter, information (eller varför inte lite skvaller?)...

2 december

Den 20/11 meddelade Karlstad kommun att Orusttrafiken hade vunnit trafiken i Karlstad (där Swebus idag kör trafiken med cirka 50 bussar). Orusttrafiken vann upphandlingen
trots att Swebus hade ett lägre pris.

Torsdag 27/11 lämnade Swebus in en ansökan om överprövning av upphandlingen.

Fredag 28/11 meddelar Länsrätten i Värmlands län att upphandlingen inte får avslutas förrän rätten tagit ställning till Swebus yrkande. Man noterar i sitt beslut att Swebus lämnat en detaljerad motivering för sin ansökan, och att det i nuläget förefaller troligt att bolagets talan kan komma att bifallas. Det är mycket ovanligt att Länsrätten tar en sådan ställning redan i det här läget.

Nu påbörjas en process där den upphandlande enheten, Karlstad kommun, får möjlighet att bemöta Swebus yrkanden. Det är i dagsläget svårt att bedöma när Länsrätten kan
prestera ett slutligt beslut i ärendet.

1 december
11.20 - Bussbolag vill stoppa hårfärg. Inte färgat hår, bara en ring i varje öra och ingen piercing - busschaufförerna inom Umeås lokaltrafik får inte se ut hur som helst, enligt ett förslag från Lars-Åke Kjellsson, driftschef vid lokalbussbolaget.

26 november

10.15 - Orusttrafiken AB blir entreprenör för stadstrafiken i Karlstad
Karlstadsbuss har ansvar för kollektivtrafiken i Karlstad. Trafiken körs av entreprenörer. Stadstrafiken sysselsätter ca 60 bussar och 120 personer. Karlstadsbuss har upphandlat kollektivtrafiken i Karlstads tätort för åtta år framåt fr o m 1 juli 2004. Anbud har lämnats in från fem anbudsgivare, som alla är etablerade och kvalificerade i branschen. Alla anbud innebär betydande merkostnader i förhållande till gällande avtal, från ca 20% kostnadsökning till ca 40%. Det är samma erfarenhet som andra trafikhuvudmän har haft vid de senaste upphandlingarna. Orsaken är bl a indexeftersläpningar i de gamla avtalen, ökade kostnader i de nya personalavtalen, ökade energikostnader m.m. Många entreprenörer har uppvisat stora förluster de senaste åren.

Vid utvärderingen har Orusttrafikens anbud visat sig vara det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till pris, kvalitet och erfarenhet. Orusttrafiken erbjuder under nästa år en helt ny fordonspark med lågentréfordon. Det innebär att alla bussar på alla linjer kommer att vara handikappanpassade. Det kommer också att innebära en miljövinst med lägre emissioner. Sammantaget innebär det nya avtalet ett stort lyft för kollektivtrafiken i Karlstad. Merkostnaden i förhållande till gällande avtal blir drygt 20%. Avtalet är värt ca 530 milj kr under perioden.

Avtalet innehåller också en bonusmöjlighet för entreprenören. Karlstadsborna får varje månad uttala sig om trafikens kvalitet. Om entreprenören uppfyller eller överträffar uppställda mål utgår extra bonus. Varje månad under avtalsperioden finns denna möjlighet.

Orusttrafiken AB är dotterdotterbolag till Nettbus A/S som är Norges största bussföretag med 4000 anställda. Nettbus är i sin tur dotterbolag till NSB. Orusttrafiken är med ca 340 anställda det minsta av de företag som lämnat anbud. Företaget bedriver linjetrafik, skoltrafik mm från ca 15 depåer i främst sydvästra Sverige. Bland de större uppdragsgivarna kan nämnas Västtrafik, Skånetrafiken och Stadsbussarna Östersund. Företaget är ett av få som gått med hygglig vinst de senaste åren.

09.25 - Hejsan !
Bara en liten notis som jag skriver ner till er här.
VL/Västerås har för leverans under hösten beställt 16 nya biogasdrivna Volvobussar till tätortstrafiken,det är Vlo 8500-LE.

Men egentligen kan man väl kalla dessa bussar för "ulvar i fårakläder" om jag uttrycker mig på detta sätt.Det är ju den nya karossmodellen 8500-LE men chassiet är ju Vlo B 10B-LE CNG, för B 12B-chassiet finns inte för gasdrift ännu.
Mvh Peter Ödén


Volvo Bussar får order på 79 stadsbussar till Belgien

Volvo Bus Benelux och karosstillverkaren VDL Jonckheere har fått en gemensam order på leverans av 79 Volvo B7RLE regionala bussar med lågt insteg från den belgiske operatören De Lijn.

De Lijn är ett självständigt statligt företag som tillhandahåller buss- och tågtransporter i städer och regionalt i Flandern. Sedan 2002 har ett 100-tal bussar levererats till De Lijns underleverantörer.
”De mycket goda erfarenheterna från de tidigare leveranserna till underleverantörerna, har gett oss en mycket bra möjlighet att ytterligare utveckla relationen med De Lijn,” säger Erland Morelissen, chef Volvo Bus Benelux.

Avtalet undertecknades i början av november och leverans skall ske inom 18 månader.

Volvo B7RLE med lågt insteg och en Jonckheere Transit 2000-kaross är en stads- och landsvägsbuss med låga driftskostnader som kombinerar unika
vägegenskaper med överlägsen passagerarkomfort.

Genombrott för Volvo Bussar i Budapest

Volvo Bussar har tecknat en order på 150 bussar till Budapest stadstrafik.
För första gången någonsin har ett utländskt bolag vunnit en bussorder för stadstrafiken i Budapest. ”Det här är ett stort genombrott för Volvo Bussar”, säger Fredrik Röstad, marknadsansvarig Östeuropa.

Volvo Bussar vann ordern i konkurrens med alla de stora busstillverkarna i Europa. Kunden, BKV Rt är ett kommunalt bolag som ansvarar för all stadstrafik i Budapest.

Bussarna som skall gå i trafik inne i Budapest, är av m odell 7700 ledbuss som är en utpräglad låggolvsbuss för stadstrafik. Bussarna levereras somkompletta bussar och byggs i Volvo Bussars fabrik i Polen.

"Vi ser den här ordern som början på ett långvari gt samarbete, där vi kommer att göra allt för att vara bästa tänkbara samarbetspartner i framtiden", säger Fredrik Röstad.

De första 50 bussarna levereras i maj 2004, de övriga 100 under 2004/200 5.
Mats Karlsson

09.10 - Äntligen - vill jag utbrista idag efter att idag återigen fått vår anslutning till internet återupprättad efter några dagars frånvaro beroende på inbrott i det ”Företagarhus” där vi tillsammans med många andra ”småföretagare” hyr lokaler.
Förutom att de förstört tre dörrar till våra redaktionslokaler hade de brutit upp ett 30-tal dörrar i huset för att snoka efter värdesaker.

De förslagna inbrottstjuvarna hade i fredagsnatt helt sonika klippt av den kabel som förser företagarhuset med internetanslutning via Köpings kabel-tv-nät ut i stora världen... säkerligen med tanken att eventuell larmanordning skulle gå den vägen.

Till vår stora förvåning stal de inte våra datorer, vilket hade ställt till ett nästan oöverstigligt besvär för oss, utan nöjde sig med att ”bara” lägga beslag på vår kamerautrustning. Tur i oturen...

Nåväl nu är vi tillbaka och jag hoppas att alla ni som inte fått svar på era mejl till oss härmed har fått en förklaring till vår tystnad.
Bjarne Wilmarsgård

14 november

11.05 - Värmlandstrafik: Upphandlingen av busstrafik för åren 2004-2012 avslutad

Nu har Värmlandstrafik blivit färdig med upphandlingen av de kommande årens busstrafik. Enligt anbuden kommer trafiken att kosta omkring 201 miljoner kronor om året, jämfört med 160,5 miljoner i dag.
Busstrafiken enligt de nya avtalen startas den 13 juni nästa år.
Besluten på måndagens extra bolagsstämma kan betyda att enstaka linjer i anbuden läggs ner.

På tisdagen postades Värmlandstrafiks så kallade tilldelningsbeslut till de entreprenörer som lämnat in anbud på busstrafiken för åren 2004-2012. Allt för att dessa sedan i lugn och ro skulle kunna informera sin personal.

Tilldelning:
Område 1 Hammarö: Swebus
Område 2 Karlstadsområdet med omnejd: Swebus
Område 3 Årjäng: Blomsjöns Buss
Område 4 Årjäng: Connex
Område 5 Årjäng: Förenade Buss
Område 6 Årjäng: Swebus
Område 7 Nysäter: Nysäters Buss
Område 8 Säffle: Säffle Reseservice
Område 9 Grums: Haglunds Busstrafik
Område 10 Arvika: Förenade Buss
Område 11, 12 och 13 Eda: Helldins Buss
Område 14 Arvika-Eda: Swebus
Område 15 och 16 Sunne-Torsby: Förenade Buss
Område 17 Sunne-Torsby: Connex
Område 18 Hagfors: Backman & Björk
Område 19 Munkfors: Backman & Björk
Område 20 Hagfors-Ekshärad: Backman & Björk
Område 21 Hagfors: Swebus
Område 22 Kristinehamn-Filipstad: Charterbuss
Område 23 Kristinehamn-Filipstad: Förenade Buss
Område 24 Kristinehamn-Filipstad: Swebus

08.45 - Skickar en liten hälsning och bild från dagens Stockholm, där SL och
Busslink pressvisade bränslecellsbussen på bilden, som liksom luftskeppet Hindenburg använder vätgas som bränsle.
Thomas Johansson

Som Thomas kommer att skriva om i kommnde nummer...

13 november

Volvo Bussar har fått en order på 100 busschassier av modellen Volvo B7R till Sydafrika. Ordern markerar ett genombrott på den sydafrikanska marknaden för Volvo Bussar. Kunden heter Remant/Alton Land Transport (PTY) Ltd., och bussarna ska användas för kollektivtrafik i och omkring Durban på Sydafrikas östkust.

Chassierna förpackas som CKD-satser (Completely Knocked Down) av Volvo Bussar i Borås och monteras lokalt i företagets monteringsfabrik i
Gaborone, Botswana. Den sydafrikanska karossören Busaf gör påbyggnaden av chassierna i Johannesburg.

”Ordern innebär ett genombrott inte bara för Volvo B7R, som introducerades på marknaden 2001, utan överhuvudtaget för bussar med bakmonterade motorer i Sydafrika”, säger Andreas Wahlgren, försäljningsansvarig för Afrika och Iran på Volvo Bussar. ”Marknaden har hittills helt dominerats avfrontmotorbussar. Att sydafrikanska förare och andra operatörer nu får se många bussar med bakmonterad motor ute hos en viktig operatör, blirbetydelsefullt för den fortsatta försäljningsutvecklingen för Volvo B7R i landet.”

Volvo Bussars chef i Sydafrika, Sam Mansing, ser möjligheter till en stark utveckling för Volvo i Sydafrika.
”Bussar är en mycket viktig del i trafiken i Sydafrika. Samtidigt finns ett tryck på en generell förändring av bussflottan, vilket tillsammans med en
expansiv samhällsutveckling skapar stora möjligheter”, säger Sam Mansing.

Totalmarknaden för importerade märken i Sydafrika ligger på cirka 1000 busschassier om året. Volvo har en marknadsandel på cirka 20 procent och ärdärmed det tredje största importerade märket på marknaden.

11 november

10.30 - Värmlandstrafiks ramar ökar med 20 procent
På måndagskvällen var det dags för fortsättningen på Värmlandstrafiks ajournerade bolagsstämma. Stämman hölls i Karlstad och tog följande beslut:
De ekonomiska ramarna för ägarnas bidrag till Värmlandstrafik år 2004 blir 142 miljoner kronor, dvs 24 miljoner högre än årets anslag eller en ökning med 20 procent. Detta är dock cirka tio miljoner kronor lägre än vad styrelsen ursprungligen bedömde nödvändigt. Hur denna reducering ska genomföras får Värmlandstrafiks styrelse och ledning lösa.
Biljettpriser och övriga taxor för nästa år höjs med i genomsnitt nio procent.
Beslut om ekonomiska ramar för Värmlandstrafik för 2005-2008 samt beslut om tåginvesteringar återremitteras till styrelsen. Här tas beslut på ordinarie bolagsstämma våren 2004.
En extern konsult anlitas, för att fortsätta att genomlysa länstrafikbolagets ekonomiska ramar. Konsulten ska rapportera till Värmlandstrafiks styrelse, liksom till kommun- och landstingsstyrelserna, dvs ägarna av bolaget.
Den särskilda tjänstemannagruppen under ledning av Ulf Öhman från landstinget och med representanter även från kommunerna Årjäng, Filipstad, Karlstad och Arvika fortsätter sitt arbete, i första hand fram till ordinarie bolagsstämma 2004. Arbetet ska ske i samarbete med Värmlandstrafiks vd Lars Bull.

6 november

15.50 - Persontrafik tillbaka redan nästa år!

Persontrafik 2003 på Svenska Mässan blev en uppmärksammad succé. Och mässan är tillbaka i Göteborg redan 16-18 september 2004.
Persontrafik 2003 arrangeras av Svenska Mässan i samarbete med Svenska
Lokaltrafikföreningen (SLTF) och Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR). Det är den enda renodlade persontrafikmässan i Skandinavien.

Bokas för fullt
Med det starka gensvaret för Persontrafik 2003 i ryggen är optimismen inför nästa mässa stor.

-Det bokas nu för fullt och redan är så mycket som 30 % av utställarytan såld, säger Persontrafiks projektledare Lena Kidner. Dessutom uppgav ju hela 92 % av besökarna i enkäten som gjordes att de planerade att återkomma 2004, vilket lovar gott.

09.00 - Volvo Bussar har fått en order på 64 bussar från Göteborgs Spårvägar. Miljöaspekterna har vägt tungt, naturgasbussar och avgasreningsfilter på dieselbussarna kommer att förbättra miljön i Göteborg. Bussarna kommer att levereras i maj 2004.
Volvo Bussar och Göteborgs Spårvägar signerade för ett par dagar sedan ett kontrakt på 64 bussar som i huvudsak skall trafikera östra Göteborg och Hisingen. I och med denna order fortsätter Volvo Bussar att vara huvudleverantör till Göteborgs Spårvägar.

Bussordern är uppdelad på två busstyper, 30 st Volvo B10LA CNG (naturgas) och 34 stycken Volvo B12BLE Boggi. B10LA byggs i Borås och karosseras på Volvo Bussars fabrik i Säffle och B12BLE byggs i Volvo Bussars fabrik i Polen.
Bussarna skall levereras i maj 2004 inför trafikstarten av den busstrafik som Göteborgs Spårvägar tar över i juni 2004 på uppdrag av Västtrafik.
Vid halvårsskiftet 2006 skall dieselbussarna med hjälp av SCRT (avgasreningsfilter) klara av 2 gr NOx, vilket är ett krav från Västtrafik.
”Det är glädjande att se att Volvo Bussars satsning på miljösidan ger ökade volymer framför allt när det gäller naturgasbussar”, säger Stefan Guttman, VD på Volvo Bussar Sverige.

08.45 - Statistiska Centralbyrån meddelar att det den 30 september fanns 4131880 personbilar, 432621 lastbilar, 243720 motorcyklar och 14448 bussar i trafik. Det blir 4822669 fordon, dvs nästan 5 miljoner! Bussarna är en minoritet, ca 0.3%. Det betyder att var 334:de fordon är en buss.

Vägverket meddelar samtidigt att det den 31 augusti fanns 98222 km statliga vägar.

En snabb beräkning visar att om alla dessa fordon är ute och kör samtidigt i vardera riktningen på det statliga vägnätet, så blir det 40.7 m mellan varje
fordon och 13.6 km mellan varje buss. Om sedan jordbrukarna hittar på att samtidigt ta en sväng på det statliga vägnätet med sina 328206 traktorer så blir det ännu trängre....

Sådan tur att alla privatbilister inte är ute samtidigt! I så fall skulle det bli omöjligt att ta sig fram med buss.
/Mats Karlsson

5 november

Scania säljer 102 bussar och stärker sin ställning i Italien
Scanias försäljning av bussar i Italien, en av Europas största bussmarknader, fortsätter att gå bra och marknadsandelen ökar. – Under de sistaveckorna i oktober sålde vi 102 bussar för stads- och linjetrafik till fyra kunder, säger Henry Jonsson VD för Scania Bus Italy.

De största enskilda affärerna är 42 bussar för stadstrafik till Lecce och 26 för linjetrafik till Sardinien.

Scanias bussatsning i Italien, har under de senaste åren resulterat i en markant ökad försäljning. I fjol avancerade Italien till Scanias tredje största bussmarknad med 350
sålda bussar.

– Det är speciellt inom stads- och linjebussegmentet, som vi stärkt vår närvaro, säger Henry Jonsson.

Huvuddelen av de nu sålda bussarna är byggda på Scanias linjebusschassi L94 och försedda med karosser från inhemska De Simon och spanska Irizar, två karossörer somScania sedan länge har ett nära samarbete med.