Herrgårdsallén 2, 730 30 Kolsva
tel. 0221 - 175 00
fax. 0221 - 175 08
e-post: bjarne@busstidningen.se

Postgiro: 921 00 56 - 9
bankgiro: 5903 - 3365

Välkommen till - Sveriges Bästa Busstidning
som Informerar & Inspirerar...
Redaktionella medarbetare:

Torsten Hallberg, Stockholm
tel: 0708 - 711 643
e-post här

Thomas Johansson, Stockholm
tel. 070 - 727 49 51
fax. 08 - 81 57 72
e-post: tjkomm@bahnhof.se

Lars-Axel Lundblad, Stockholm
tel. 08 - 87 59 40
mobil. 070 - 774 79 14
e-post: lal@work.utfors.se

Mats Karlsson, Karlskoga
tel. 0586 - 571 64
e-post: bussnytt@sverige.nu

Chefredaktör och ansvarig utgivare är
Bjarne Wilmarsgård.
direktnummer 0221 - 175 15

Tidningen Bussbranschen ges ut av:
Bussbranschen BW AB
org.nr 556476-8991

Vårt utmärkta tryckeri är:
Exakta, box 7, 281 21 Hässleholm,
tel. 0451 - 850 10,
www.exakta.nu