Sveriges bästa busstidning

Herrgårdsallén 2, 730 30 Kolsva
tel. 0221 - 175 00, fax 0221 - 175 08

e-post: pren@busstidningen.se

Att prenumerera 2004

Tidningen Bussbranschen kommer ut med 10 utgåvor under år 2004
varav det första numret kommer ut den 6 februari och det sista den 17 december.

En prenumeration, inom Sverige, för år 2003 kostar 371 kr varav 21 kr är moms.
Övriga Norden kostar 400 SEK

Lättast ordnar du det genom att sätta in beloppet på vårt post- eller bankgirokonto och skriva prenumeration på talongen. Glöm inte ditt eget namn!
Vill du ha faktura måste vi be dig ta kontakt med oss på något sätt.

Postgiro: 921 00 56 - 9
Bankgiro: 5903- 3365

Högst välkommen som prenumerant...