(annons)

Europeiska Turism & Transportinstitutet

För bra utbildning inom
transport- och turismnäringen

Herrgårdsallén 2, 730 30 Kolsva, tel. 0221 - 175 00
Här hittar du några få alerta bussbolag i Medelpad. Bussbolag med understruken text har egen hemsida.
Ceris Resor, Timrå, tel. 060 - 57 25 45

Anna Norbergs Buss AB, Sundsvall, tel. 060 - 61 51 47

Nyströms Busstrafik, Kvissleby, tel. 060 - 56 15 97

Y-Bussen, Sundsvall, tel. 060 - 17 19 60