Länstrafikbolagen

Skånetrafiken

BlekingeTrafiken

Hallandstrafiken

Västtrafik AB

Jönköpings Länstrafik AB

Kalmar Läns Trafik AB

Länstrafiken Kronoberg

Östgötatrafiken AB

Värmlandstrafik AB

Länstrafiken Sörmland AB

Storstockholms Lokaltrafik AB

Upplands Lokaltrafik AB

Västmanlands Lokaltrafik AB

Dalatrafik

X-Trafik AB

Västernorrlands läns Trafik AB

Länstrafiken i Jämtlands län AB

Länstrafiken i Norrbotten AB

Länstrafiken i Västerbotten AB