Sveriges bästa busstidning
Herrgårdsallén 2, 730 30 Kolsva, tel. 0221 - 175 00
e-post: info@busstidningen.se
Nyttiga länkar

BR, Svenska Bussbranschens Riksförbund
organiserar cirka 500 svenska bussbolag

SLTF, Svenska Lokaltrafikföreningen
är organisationen för landets länshuvudmän
som bl a ansvarar för kollektivtrafiken

Rikstrafiken
samordnar den långväga kollektivtrafiken.
Erbjuder fakta och information på sin hemsida bl a med många nyttiga länkar.

Kollega
är kollektivtrafikens utbildningsorganisation som erbjuder bra och nyttiga kurser...

Länkar som vi gillar

Buss-snack
titta in här om du vill veta vad som avhandlas om ”allt” i bussar och kollektivtrafik (och mycket annat intressant) Det är är här bussdiggarna håller hus...

Toni Schönfelders hemsida - här hittar du heta sidor som bl a gisslar bussbranschen

Thomas Johanssons hemsida - för dig som är intresserad av kollektivtrafik.

Svenska Spårvägssällskapet
för dig som gillar gamla bussar & spårvagnar

Routmaster:
En länk för dig som gillar de gamla engelska bussarna

Internationellt

http://busesintl.com

http://www.busesworldwide.org

kul länkar för bussfreak...

www.buspagina.com
En alldeles utmärkt Holländsk hemsida där du kan hitta massor av intressant information...