Välkommen till annonsavdelningen:
Med en annons i vår tidning når du Sveriges bussföretag, alla länstrafikbolag samt landets bussresearrangörer. Dessutom många företag med anknytning till dessa branscher.

Här kan du se våra förmånliga
annonspriser
(hämta här som pdf)
samt utgivningsdagar för år 2004.

Annonsavdelningen:
tel: 0221 - 175 00
fax: 0221 - 175 08
e:post -klicka här

Hej, jag heter Lena Nilsdotter och är den som är annonsansvarig för tidningen Bussbranschen.

Det är i den här tidningen du ska annonsera om du för ett lågt pris vill nå buss- och kollektivtrafikbranschens alla aktörer.